Nhằm để cho các đồng chí tiện theo dõi và tìm kiếm cập nhật hỗ trợ cho công việc. www.dqtv.vn tổng hợp hệ thống văn bản liên quan đến dân quân tự vệ