TIN MỚI

recent
Showing posts with label Hot. Show all posts
Showing posts with label Hot. Show all posts
Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là gì ? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12:12 AM Rating: 5
Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ là gì? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12:02 AM Rating: 5
Dân quân tự vệ biển là gì? Các chế độ chính sách dân quân tự vệ biển được hưởng gồm những gì? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6:41 PM Rating: 5
Khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân tại các chốt chống dịch COVID-19 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 5:47 PM Rating: 5
Dân quân thường trực là gì? Các chế độ chính sách Dân quân thường trực được hưởng gồm những gì? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 11:04 AM Rating: 5
Thế nào là Dân quân tự vệ cơ động? Dân quân tự vệ cơ động được hưởng những chế độ chính sách gì? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 10:46 AM Rating: 5
Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7:24 AM Rating: 5
Thế nào là Dân quân tự vệ tại chỗ? Dân quân tự vệ tại chỗ được hưởng những chế độ chính sách gì? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 10:16 PM Rating: 5
Điều kiện để Dân quân thường trực được hưởng trợ cấp một lần? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6:41 PM Rating: 5
Những thông tin cần biết về Nghĩa vụ quân sự năm 2022 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 2:14 PM Rating: 5
Trốn thi hành nghĩa vụ quân sự, lãnh 15 tháng tù giam Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9:48 AM Rating: 5
Thế nào là Dân quân tự vệ? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7:29 PM Rating: 5
Phạm vi điều chỉnh của Luật Dân quân tự vệ được quy định như thế nào? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7:23 PM Rating: 5
Luật Dân quân tự vệ năm 2019 giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết bao nhiêu nội dung, ban hành bao nhiêu văn bản quy định chi tiết thi hành Luật? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7:09 PM Rating: 5
Luật Dân quân tự vệ năm 2019 gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7:05 PM Rating: 5
Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6:53 AM Rating: 5
Mức phụ cấp phòng, chống dịch Covid-19 được quy định như thế nào? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 5:54 PM Rating: 5
Các hình thức quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19 của Ủy Ban Trung Ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 3:33 PM Rating: 5
Tháo gỡ cho cán bộ không chuyên trách cấp phường, xã Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7:12 AM Rating: 5
Huấn luyện cơ bản ngay từ đầu cho dân quân năm thứ nhất Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 10:22 AM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.