TIN MỚI

recent
Showing posts with label Luật Dân quân tự vệ 2019. Show all posts
Showing posts with label Luật Dân quân tự vệ 2019. Show all posts
Thế nào là Dân quân tự vệ? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7:29 PM Rating: 5
Phạm vi điều chỉnh của Luật Dân quân tự vệ được quy định như thế nào? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7:23 PM Rating: 5
Luật Dân quân tự vệ năm 2019 giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết bao nhiêu nội dung, ban hành bao nhiêu văn bản quy định chi tiết thi hành Luật? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7:09 PM Rating: 5
Luật Dân quân tự vệ năm 2019 giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết bao nhiêu nội dung, ban hành bao nhiêu văn bản quy định chi tiết thi hành Luật? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 11:40 AM Rating: 5
Luật Dân quân tự vệ năm 2019 được Quốc hội thông qua vào thời gian nào; hiệu lực thi hành và thay thế luật nào? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6:38 PM Rating: 5
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành văn bản về Dân quân tự vệ như thế nào? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6:25 PM Rating: 5
Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân thường trực là mấy năm? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1:36 PM Rating: 5
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự có tham gia lực lượng Dân quân tự vệ được không? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9:46 AM Rating: 5
Tham gia Dân quân tự vệ cần đáp ứng những điều kiện gì? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9:44 AM Rating: 5
HIẾN PHÁP NĂM 2013 QUY ĐỊNH DÂN QUÂN TỰ VỆ NHƯ THẾ NÀO? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6:10 PM Rating: 5
Chế độ, chính sách đối với Chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã bao gồm những gì? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 4:27 PM Rating: 5
Bạc Liêu: Ban hành mức phụ cấp dân quân tự vệ cấp ấp là 750.000 đồng/tháng Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9:45 PM Rating: 5
Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ - Phần 2 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6:22 AM Rating: 5
Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ - Phần 1 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1:02 PM Rating: 5
Hiến pháp năm 2013 quy định về Dân quân tự vệ như thế nào ? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 8:56 AM Rating: 5
BAN CHQS QUẬN 7 ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2019 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6:53 AM Rating: 5
Thời gian được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 8:49 AM Rating: 5
Thời gian huấn luyện dân quân tự vệ trong thời bình Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9:45 AM Rating: 5
THÀNH PHẦN BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7:44 PM Rating: 5
Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 11:21 AM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.