Trốn tránh không tham gia Dân quân tự vệ có thể bị phạt cao nhất tới 1 triệu 500 ngàn đồng