Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước? GDQP&AN lớp 11

Chuyên trang giải đáp thông tin về Dân quân tự vệ

   


  Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước? 
  GDQP&AN lớp 11

  Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có 4 bước

    Đội hình tiểu đội hàng ngang gồm có: 1 hàng ngang và 2 hàng ngang. Các bước tập hợp gồm: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán.

  Nội dung chính

   Tin mới