Mức lương và phụ cấp của Thượng tá quân đội nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?