Mức lương và phụ cấp của Thiếu tá quân đội nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?