Mức lương và phụ cấp của Đại úy quân đội nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?