Mẫu băng đeo tuần tra, bảo vệ dân quân tự vệ được quy định như thế nào?