Có rất nhiều bạn trẻ mong muốn được thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ. Tuy nhiên, vẫn chưa nắm được các tiêu chuẩn, điều kiện để được tham gi