Mẫu quần áo nam chiến sỹ dân quân tự vệ và các chức vụ chỉ huy đơn vị