Chiến sĩ nghĩa vụ Công an được xuất ngũ trước thời hạn khi nào?