Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh về xử lý công dân cố tình “xăm hình” nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự