Bạn đọc Trần Minh Nam (Hải Hậu, Nam Định) hỏi: Tôi là hạ sĩ quan mới xuất ngũ. Tôi muốn đăng ký tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) có được không? Đối tượng tuyển chọn QNCN quy định như thế nào?