Ngày 6/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2020/NĐ-CP quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Nghị định trên quy định đối tượng được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị gồm: Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ; hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại học trở lên; sinh viên khi tốt nghiệp đại học.