TIN MỚI

recent

Thống nhất tên gọi chức danh Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã từ ngày 01/07/2020

Thống nhất tên gọi chức danh Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã từ ngày 01/07/2020


Theo luật Dân quân tự vệ 2009 và các thông tư, nghị định liên quan quy định chức danh hiện tại được gọi là Chỉ huy phó, nhưng kể từ ngày 01/07/2020 khi luật Dân quân tự vệ sửa đổi có hiệu lực thi hành sẽ thống nhất tên gọi của chức danh này sẽ là Phó chỉ huy trưởng.

Cụ thể: 
Tại điểm b, khoản 1, Điều 19, Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã bao gồm:
a) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên;
b) Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó.

Như vậy kể từ ngày 01/07/2020 thống nhất áp dụng tên gọi cho chức danh này là Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2020.

Thống nhất tên gọi chức danh Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã từ ngày 01/07/2020 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 4/22/2020 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.