Em xin chào ! Dạ cho phép em hỏi một vấn đề là em tham gia dân quân tự vệ nhưng bây giờ vẫn có giấy gọi nghĩa vụ quân sự, vậy em có thuộc trường hợp đi nghĩa vụ quân sự không?