Nghĩa vụ quân sự - Phạm tội nào thì bị xử lý hình sự ?