Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Chốt Dân quân Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và người dân nơi biên giới. Bên cạnh xây dựng chốt đi vào nề nếp, huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, rèn bản lĩnh chiến sĩ, Chốt Dân quân Mỹ Quý Tây còn chú trọng thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn biên giới.