Cháu bấm lỗ tai, xăm hình. Vậy nếu sức khỏe đáp ứng đủ điều kiện thì khi được gọi, cháu có phải đi nghĩa vụ quân sự không?