Theo quy định hiện hành, trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị xử lý hình sự.