Nhiều vấn đề các bạn trẻ thắc mắc khi tham gia dân quân tự vệ thì có đi nghĩa vụ quân sự nữa không ? Khi nào mới công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời bình ? Căn cứ vào luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Luật Dân quân tự vệ 2009. Dân quân tự vệ Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn như sau: