Hiện nay nhiều bạn đang thắc mắc về tiêu chuẩn sức khỏe như thế nào mới trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ? Sức khỏe loại 4 có phải đi nghĩa vụ quân sự?