Dân tộc Hoa còn có tên gọi khác là Khách, Hán, Tàu; thuộc nhóm địa phương: Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Triều Châu, Phúc Kiến, Sang Phang, Xìa Phống, Thảng Nhằm, Minh Hương, Hẹ… Về kinh tế, đồng bào dân tộc Hoa sinh sống bằng nhiều nghề, trong đó thương nghiệp và dịch vụ là một trong những ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao.