• Hotline: 0905.317.550
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.
Cho yên vui mùa xuân

Cho yên vui mùa xuân

Cho yên vui mùa xuân P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) với đặc trưng có rất nhiều chung cư. Chỉ với diện tích hơn 4 cây số vuôn...