TIN MỚI

recent
Showing posts with label Thông tư. Show all posts
Showing posts with label Thông tư. Show all posts
Thông tư số 94/2021/TT-BQP về Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ. Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7/27/2021 Rating: 5
Quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục của Cảnh sát biển Việt Nam Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1/07/2021 Rating: 5
Ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1/05/2021 Rating: 5
Thông tư 143/2020/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP với đối tượng thuộc BQP Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12/21/2020 Rating: 5
Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 10/12/2020 Rating: 5
Thông tư 75/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời gian và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7/17/2020 Rating: 5
Thông tư số 57/TT-BQP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 5/23/2020 Rating: 5
2020: Thông tư Quy định mối quan hệ công tác của Ban CHQS xã, phường, thị trấn và Ban CHQS cơ quan, tổ chức Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 3/25/2020 Rating: 5
Thông tư quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 3/13/2020 Rating: 5
Biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 11/25/2019 Rating: 5
Tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 11/10/2019 Rating: 5
Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 10/11/2019 Rating: 5
Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 8/06/2019 Rating: 5
Huyện Mai Châu khai mạc Hội thao thể dục thể thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ năm 2019 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 5/24/2019 Rating: 5
Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP - Thông tư liên tịch Hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12/15/2018 Rating: 5
Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP - Quy định việc khám sức khỏe thực hiện NVQS Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 11/28/2018 Rating: 5
Thông tư số 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 10/10/2018 Rating: 5
Thông tư 33/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/14/2018 Rating: 5
Thông tư 117/2009/TT-BQP. Quy định về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/13/2018 Rating: 5
Thông tư 79/2016/TT-BQP Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/11/2018 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.