TIN MỚI

recent
Showing posts with label Quyết định. Show all posts
Showing posts with label Quyết định. Show all posts
Thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/16/2020 Rating: 5
Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 4/16/2020 Rating: 5
Quyết định số 1811/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12/17/2019 Rating: 5
Đà Nẵng Quyết định 17/2014/QĐ-UBND -Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12/19/2018 Rating: 5
Việt Nam đang chịu 20 loại hình thiên tai Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12/16/2018 Rating: 5
Quyết định 799/QĐ-TTg Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/25/2018 Rating: 5
Quyết định 73/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/19/2018 Rating: 5
Quyết định 39/2009/QĐ-TTg Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/11/2018 Rating: 5
Quyết định 38/2005/QĐ-BQP Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/11/2018 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.