TIN MỚI

recent
Showing posts with label Nghị định. Show all posts
Showing posts with label Nghị định. Show all posts
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 2/10/2021 Rating: 5
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12/03/2020 Rating: 5
Nghị định số 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh. Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 8/21/2020 Rating: 5
Nghị định 72/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7/01/2020 Rating: 5
Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 11/01/2019 Rating: 5
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng đặc biệt khó khăn Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 10/23/2019 Rating: 5
Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 4/25/2019 Rating: 5
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1/12/2019 Rating: 5
Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1/07/2019 Rating: 5
Toàn văn Nghị định số 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương. Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1/04/2019 Rating: 5
Chính phủ ban hành quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12/04/2018 Rating: 5
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12/03/2018 Rating: 5
Nghị định 03/2016/NĐ-CP Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/11/2018 Rating: 5
Nghị định 133/2015/NĐ-CP Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/11/2018 Rating: 5
Nghị định 79/2011/NĐ-CP Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/11/2018 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.