TIN MỚI

recent
Showing posts with label Hỏi Đáp. Show all posts
Showing posts with label Hỏi Đáp. Show all posts
Vì sao Luật Dân quân tự vệ quy định ngày 28 tháng 3 hằng năm là ngày truyền thống của Dân quân tự vệ? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/19/2021 Rating: 5
Ngày truyền thống của Dân quân tự vệ là ngày nào? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/19/2021 Rating: 5
4 điều cần chú ý khi đi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/18/2021 Rating: 5
Mất một ngón chân có phải đi nghĩa vụ quân sự? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/06/2021 Rating: 5
Cục Dân quân tự vệ tham mưu đề xuất với Bộ Tổng tham mưu (BQP) về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho dân quân thường trực Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 8/21/2021 Rating: 5
Sắp tới thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong quân đội thế nào? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7/17/2021 Rating: 5
Sĩ quan dự bị đang đi làm xa, có được nhận phụ cấp qua thẻ ATM không? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7/04/2021 Rating: 5
Có bao nhiêu thành phần của Dân quân tự vệ, cụ thể như thế nào? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/22/2021 Rating: 5
Quy định mới về nhiệm vụ Dân quân tự vệ? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/21/2021 Rating: 5
Có bao nhiêu nhiệm vụ của Dân quân tự vệ, cụ thể như thế nào? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/20/2021 Rating: 5
Quy định mới về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/20/2021 Rating: 5
Có bao nhiêu nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ, cụ thể như thế nào? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/19/2021 Rating: 5
Vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/19/2021 Rating: 5
Công tác Dân quân tự vệ là gì? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/16/2021 Rating: 5
Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là gì ? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/14/2021 Rating: 5
Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ là gì? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/14/2021 Rating: 5
Dân quân tự vệ biển là gì? Các chế độ chính sách dân quân tự vệ biển được hưởng gồm những gì? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/13/2021 Rating: 5
Thế nào là Dân quân tự vệ cơ động? Dân quân tự vệ cơ động được hưởng những chế độ chính sách gì? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/13/2021 Rating: 5
Thế nào là Dân quân tự vệ tại chỗ? Dân quân tự vệ tại chỗ được hưởng những chế độ chính sách gì? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/12/2021 Rating: 5
Điều kiện để Dân quân thường trực được hưởng trợ cấp một lần? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/12/2021 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.