TIN MỚI

recent
Showing posts with label DBĐV. Show all posts
Showing posts with label DBĐV. Show all posts
Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Bến Tre về đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho lực lượng dự bị động viên Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/13/2020 Rating: 5
Nghị định số 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh. Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 8/21/2020 Rating: 5
Nghị định số 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7/11/2020 Rating: 5
Nghị định số 78/2020/NĐ-CP: Về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7/10/2020 Rating: 5
Tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 5/22/2020 Rating: 5
Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 4/24/2020 Rating: 5
Kiến nghị tăng mức xử phạt trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Lực lượng dự bị động viên Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 3/18/2020 Rating: 5
Bộ Quốc Phòng lấy ý kiến dự thảo Chế độ chính sách cho Dự bị động viên Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 3/05/2020 Rating: 5
ƯU TIÊN XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12/20/2019 Rating: 5
Làm rõ thêm các quy định trong dự án Luật Lực lượng dự bị động viên Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 11/11/2019 Rating: 5
Ban Chỉ huy quân sự Quận 1, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2019 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 10/21/2019 Rating: 5
Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 517 quân nhân dự bị Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9/22/2019 Rating: 5
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 8/15/2019 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.