• Hotline: 0905.317.550
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.
Phòng thủ dân sự là gì?

Phòng thủ dân sự là gì?

  Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ  đất nước bao  gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm ...

Nền quốc phòng toàn dân là gì?

Nền quốc phòng toàn dân là gì?

  Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chín...