Trường hợp nào Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã được chỉ huy lực lượng công an xã?