Dân quân tự vệ binh chủng là gì? Các binh chủng trong Dân quân tự vệ gồm những thành phần nào?