Hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc tuyển sinh quân đội là những tỉnh nào?