Nghĩa vụ công an 2022 đi mấy năm? Thời gian đi nghĩa vụ công an năm 2022 là bao lâu?