NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ (12/2/1947 - 12/2/2023) VÀ 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho Tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, chiến sĩ Dân quân tự vệ tại chỗ, phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hoá, y tế quy định thế nào?

Chuyên trang giải đáp thông tin về Dân quân tự vệ


  Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho Tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, chiến sĩ Dân quân tự vệ tại chỗ, phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hoá, y tế quy định thế nào?

  Trả lời:

  Tại khoản 6 Mục II Phụ lục II Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định:

  Tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, chiến sĩ Dân quân tự vệ tại chỗ, phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hoá, y tế như quy định tại khoản 4 Mục này. Niên hạn cấp phát những năm tiếp theo như sau:

  TT

  Tên trang phục

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Niên hạn

  1

  Sao mũ cứng

  Cái

  01

  03 năm

  2

  Sao mũ mềm

  Cái

  01

  03 năm

  3

  Mũ cứng

  Cái

  01

  03 năm

  4

  Mũ mềm

  Cái

  01

  03 năm

  5

  Quần áo đông hoặc hè chiến sĩ nam, nữ (6)

  Bộ

  02

  02 năm

  6

  Dây lưng

  Cái

  01

  02 năm

  7

  Bít tất

  Đôi

  02

  02 năm

  8

  Giày vải

  Đôi

  01

  02 năm

  9

  Áo mưa chiến sĩ

  Cái

  01

  03 năm

  Ghi chú(6):

  - Bộ quần áo đông chiến sĩ nam, nữ gồm: Áo đông mặc ngoài có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần đông, áo đông mặc trong.

  - Bộ quần áo hè chiến sĩ nam, nữ gồm: Áo hè có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần hè.


  Nội dung chính

   Tin mới