NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ (12/2/1947 - 12/2/2023) VÀ 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang là gì? Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11

Chuyên trang giải đáp thông tin về Dân quân tự vệ

     Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang là gì? Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11

    Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang là Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán    Nội dung chính

      Tin mới