Thông tin máy bay Việt Nam rời Nhật Bản về Hà Nội bị đe dọa bắn hạ