NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ (12/2/1947 - 12/2/2023) VÀ 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Việt Nam những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ (1954)?

Chuyên trang giải đáp thông tin về Dân quân tự vệ

    Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Việt Nam những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ (1954) là Tổng tuyển cử tự do thống nhất hai miền đất nước được thực hiện

  Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Việt Nam những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ (1954)?

  A. Mĩ nhảy vào miền Nam Việt Nam, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

  B. Pháp rút quân khi chưa thực hiện cuộc hiệp thương giữa hai miền Nam – Bắc.

  C. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  D. Tổng tuyển cử tự do thống nhất hai miền đất nước được thực hiện.

  Đáp án D  Nội dung chính

   Tin mới