NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ (12/2/1947 - 12/2/2023) VÀ 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ (1407) thất bại là do nguyên nhân gì?

Chuyên trang giải đáp thông tin về Dân quân tự vệ

   Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ (1407) thất bại là do nguyên nhân gì?

  Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ (1407) thất bại là do nhà Hồ không tập hợp được sức mạnh toàn dân.

  Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ (1407) thất bại là do

  A. nhà Hồ không có tướng lĩnh tài giỏi.

  B. quân Minh có ưu thế hơn về lực lượng, vũ khí.

  C. nhà Hồ thiếu quyết tâm kháng chiến.

  D. nhà Hồ không tập hợp được sức mạnh toàn dân.

  Đáp án: D


  Nội dung chính

   Tin mới