NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ (12/2/1947 - 12/2/2023) VÀ 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý, Trần và Lê sơ là gì?

Chuyên trang giải đáp thông tin về Dân quân tự vệ

   Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý, Trần và Lê sơ là gì?

  Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý, Trần và Lê sơ là Thăng Long.

  Xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt Nam từ buổi đầu thời phong kiến tự chủ, Thăng Long - Hà Nội luôn có một vị trí rất trọng yếu. ... Từ đây, Thăng Long trở thành Kinh đô của cả nước qua các vương triều Lý - Trần - Lê Sơ - Mạc và Lê - Trịnh.


  Nội dung chính

   Tin mới