Chức vụ cao nhất của Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện là gì?