Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan quân đội nhân dân?