Vũ khí thô sơ là gì? Vũ khí thô sơ bao gồm những loại nào?