Vũ khí quân dụng là gì? Vũ khí quân dụng bao gồm những loại nào?