UBTVQH xem xét một số cơ chế, chính sách đặc thù phòng, chống dịch