NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ (12/2/1947 - 12/2/2023) VÀ 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/3/1935 - 28/3/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam có những chức năng nào?

Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam có những chức năng nào?

   Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam có những chức năng nào?


  Trả lời 

  Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện 3 chức năng cơ bản, đó là: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất

  Nội dung chính

   Tin mới