Quyền hạn của Bộ đội Biên phòng được quy định như thế nào? Bộ đội Biên phòng có những quyền gì?