Phạm vi hoạt động của Bộ đội Biên phòng được quy định như thế nào?