Nguyên tắc phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng bao gồm những nguyên tắc nào?